Oprava a ošetření krovuRD: okres Mělník

Před zahájením půdní vestavby jsme na krovu rodinného domu provedli sanaci stávající konstrukce a nezbytné opravy konstrukce krovu. Vyměnili jsme příliš devastované prvky konstrukce střechy napadené dřevokazným hmyzem. Jednalo se o části pozednic, krokevních trámů a část úžlabní krokve. Pod vyměněné pozednice jsme vložili asfaltový pás jako hydroizolaci. Příliš oslabenou část úžlabní krokve působením dřevokazného hmyzu jsme zpevnili příložkou. Na závěr jsme celou konstrukci ošetřili tlakovou hloubkovou injektáží. Ta 100% likviduje dřevokazný hmyz ve všech stádiích jeho vývoje (vajíčko, larva, brouk), a dále zastaví procesy vývoje dřevokazných hub. Rovněž jsme aplikovali nástřik konstrukce střechy roztokem pro dlouhodobou ochranu dřeva. Tento nástřik zajišťuje proniknutí roztoku do výsušných prasklin, mezer a výletových otvorů v dřevěných konstrukcích a tím dlouhodobou ochranu vůči biotickým činitelům.

Otevřít okno cookies