• Úvod
  • >
  • Blog
  • >
  • Jak zlikvidovat dřevokazný hmyz?

Zveřejněno: 15. Října 2022

Jak zlikvidovat dřevokazný hmyz?

Poradíme vám, jak se jednoduše a rychle zbavit dřevokazného hmyzu

Existuje mnoho způsobů hubení dřevokazných škůdců. Není jednoduché se v nich vyznat a vybrat ten správný.

Logický princip zvaný Occamova břitva říká:
Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.“ Dřívější formulace pak říká:
Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Pokud se nám v domě množí tesařík, červotoč nebo bují dřevokazná houba, zvolme to nejjednodušší řešení, které skutečně funguje. V dřívějších dobách se používal nátěr volskou krví, máčení v močůvce a hnoji a mnoho dřevěných konstrukcí starých i 300 a více let tu stojí dodnes. A jaké řešení je nejefektivnější dnes?

Tesařík a jak se ho zbavit

Horkovzdušná sanace

Má význam při aktivním napadení biotickými činiteli, ale není preventivní. Principem je likvidace dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stadiích zahřátím dřevěné konstrukce horkým vzduchem na teplotu minimálně 55 °C po dobu obvykle několika hodin. (Jenže kolika vlastně!?)

Horký vzduch o teplotě 100 až 120 °C, který se ohřívá ve speciálních mobilních ohřívačích, se pomocí potrubí vhání do míst (Dovedete si představit tu mašinu a potrubí? Pokud ne, zkuste si to najít, budete překvapeni!), kde jsou napadené dřevěné prvky konstrukce. Jak daleko ale horký vzduch dosáhne!? Čtěte dále:

Po celou dobu procesu se provádí měření teploty uvnitř vybraných sanovaných dřevěných prvků. Tento způsob je energeticky i časově velmi náročný a neposkytuje žádnou preventivní ochranu proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem.

Mikrovlnné záření (mikrovlnná sanace)

Uvedeme jen výňatky z celé problematiky. Sami brzy pochopíte proč. Takže:

… Konstrukční řešení zařízení využívající MW energii, si vyžaduje vyřešení několika teoretických a praktických otázek, týkajících se rozložení teploty a vlhkosti v materiálu během sušení (sterilizace) a rozložení EM pole v zařízení. Sušení, tedy dosažení požadované teploty v celém průřezu materiálu, probíhá nerovnoměrně z důvodu nehomogenity (uniformity) EM pole i materiálu, a to zejména v podélném směru v závislosti na vlhkosti dřevin. Problémy v podobě nehomogenní distribuce pole, vznik horkých a studených zón (tzv. hot spots), lokálního přehřátí materiálu, nedokonalého zařízení pro přenos energie, nevyhovujícího konstrukčního materiálu samotného zařízení a nedostatečného měření parametrů v průběhu procesu, je nutné považovat za základní limity využití MW energie při sanaci materiálů…

… Při vlhkosti dřeva 30 %, tedy stavu, kdy jsou buněčné stěny zcela nasyceny vodou, je na frekvenci 2,45 GHz hloubka vniku okolo 5–8 cm. V této hloubce dochází k razantnímu útlumu amplitudy a úbytku kinetické energie, tím se neúměrně prodlužuje čas a účinnost záření na likvidaci dřevokazného hmyzu a hub. Mikrovlny jsou v boji proti dřevokazným houbám a hmyzu limitovány i z technického hlediska, a to malou účinnou plochou záření, vycházející z tvaru antény pro výstup energie, a vlastním výkonem generátorů. Ovšem nejvýznamnější je nehomogenita elektromagnetického pole, charakteristická vznikem míst s vyšší a nižší intenzitou pole. Uvedené nehomogenity výrazně ovlivňují teplotní rozložení v průřezu materiálu a tím jeho výsledný ohřev…

Radioaktivní (gama) záření

Tato metoda je vysoce účinná. Tímto způsobem se zachraňují především dřevěná umělecká díla a starožitný nábytek. Metoda je omezena na předměty, které je možné vložit do ozařovací komory.

Vraťme se tedy k našemu jednoduchému řešení:

Preventivní Airless nástřik za využití vysokého tlaku

Oproti starým technologiím, které se natíraly, se dostane i do výletových otvorů, špatně přístupných míst a prasklin. A aplikace tlakové injektáže dřeva, kterou používáme při aktivním napadení v kombinaci s Airless nástřikem.

Otevřít okno cookies