• Úvod
  • >
  • Blog
  • >
  • Co všechno požírají červotoči a jak se vyvíjí

Zveřejněno: 17. Dubna 2023

Co všechno požírají červotočia jak se vyvíjí

 Dřevokazný hmyz napadá veškeré dřevo. klade vajíčka na povrch dřeva a jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Nás trápí zejména napadení stavebních konstrukcí našich domů. Škody působí larvy, které si vytvářejí chodbičky pod povrchem a uvnitř dřeva. Postupně, jak se tyto chodby spojují, dřevo ztrácí svou stavební pevnost.

Nejčastější dřevokazný hmyz v naší oblasti:

  • tesařík krovový (Hylotrupes bajulus L.),
  • tesařík fialový (Callidium violaceum),
  • pilořitky (Siricidae), mravenci (Formicidae)
  • červotoči (Anobidae sp.).

Červotoči

Červotoči patří k našim nejmenším broukům, jeho larvy však dokážou způsobit nenapravitelné škody. Málo známá je skutečnost, že zdaleka ne všechny druhy škodí jako dřevokazný hmyz, ale že mnoho druhů červotoče požírá pouze potraviny.

Nejprve samička červotoče naklade vajíčka a asi po měsíci se líhnou bílé larvy s hnědou hlavičkou, dlouhé kolem půl centimetru. Vývoj larvy trvá přibližně dva měsíce. Kuklí se v srpnu a příští rok na jaře se líhnou dospělí brouci.

Brouci se po vylíhnutí prokoušou vším možným, obaly potravin z papíru, z plastu, a když je potřeba, tak dokonce i hliníkovou fólií. Dospělý brouk nepřijímá žádnou potravu, škodí jen larva, ta se živí všemi produkty, které obsahují škroby, např. staré pečivo, rýži, těstoviny, sušenky, ale také papír apod.

Některé druhy červotočů, které jsou nám nejznámější, pak požírají dřevo, nikoliv však čerstvé, ale pouze dřevo zabudované ve stavbě již několik let. Nejčastěji je nalezneme na střešních trámech, v podlahách, ale také v nábytku, okenních rámech nebo dveřích. Zajímavé se, že nejraději napadají dřevo, které je v zimě vystavováno silným mrazům. (To je jedním z důvodů, proč je velice důležitá účinná odborná prevence proti dřevokazným hmyzům v půdních prostorách při stropním zaizolování – to způsobuje, že do půdních prostor přestane proudit teplý vzduch z vytápěných prostor a trámoví začne více promrzat.)

Červotoč proužkovaný (Anobium striatum Olivier)

Červotoč proužkovaný je u nás společně s čeledí tesaříkovitých nejrozšířenější dřevokazný škůdce. Je to 3 až 4 mm dlouhý brouk, který je světle až tmavohnědý a na krovkách má 10 řad rovných a zřetelně tečkovaných rýžek. K jeho rojení dochází mezi dubnem až červencem. Většina brouků zůstává tam, kde se vylíhli. Samička klade vajíčka znovu do starých výletových otvorů, do štěrbin ve dřevě, nebo na rovný drsný povrch. Klade třicet až šedesát vajíček.

Napadá především jehličnaté dřevo, vzácně i listnaté, ale vždy dřevo opracované a dobře proschlé, déle zabudované do konstrukcí domů nebo nábytku atd. Trámy napadá pouze na vnitřní straně, tedy směrem do místnosti, venkovní stranu domů a trámů nenapadá. Optimální teplota pro vývoj larev je 14 až 16°C, při vlhkosti dřeva 15–18% a relativní vlhkosti vzduchu 70 až 80%.

Otevřít okno cookies