• Úvod
  • >
  • Blog
  • >
  • Dřevomorka domácí je chytřejší, než si myslíte!

Zveřejněno: 22. Února 2023

Dřevomorka domácíje chytřejší, než si myslíte!

Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) je dřevokazná houba, která intenzivně destruuje dřevo. Šíří se velice rychle.

  • Jednou z jejích nepříjemných vlastností je, že se dlouho šíří naprosto nepozorovaně.
  • Prorůstá nejen dřevem, ale dokonce i zdivem, a to rychlostí až 2 m za rok.

Zralé plodnice dřevomorky domácí dokáží produkovat až 6 000 výtrusů za minutu a jsou pohybem vzduchu roznášeny po celém objektu. A tyto výtrusy mají klíčivost až několik let.

Je optimální vlhkost pro dřevomorku 30 %?

O vlhkosti je potřeba říci ještě více než jen to, že optimální vlhkost dřeva se pro dřevomorku domácí většinou uvádí 30 %, protože to by nás mohlo opravdu nebezpečně uchlácholit. Naneštěstí potřebuje tyto vlhkostní podmínky jen v počátečním stadiu růstu! V pozdější fázi, kdy v důsledku jejího působení dochází k intenzívnímu rozkladu celulózy, si určité množství vody dokáže vyrábět i sama a na pravidla o vlhkosti můžeme zapomenout.

Nestačí tedy jen odstranit plodnice a zamezit tvorbě zvýšené vlhkosti jako u většiny ostatních druhů dřevokazných hub. Posoudit rozsah napadení a navrhnout optimální způsob komplexního ošetření a řešení musí odborník, protože s dřevomorkou domácí jste narazili na nebezpečného a záludného nepřítele.

Napadené prvky konstrukce je nutné odstranit, nahradit novými a celou střešní konstrukci je nezbytné odborně chemicky ošetřit. Napadené, vyjmuté dřevo z konstrukce je nutné velmi opatrně a 100% odstranit z prostor objektu, zlikvidovat a předejít tak opětovnému šíření z úlomků napadeného dřeva (což je častý důsledek neodborného zásahu).

Jednu dobrou zprávu však přece jen máme:

Ve většině případů existuje efektivní odborné řešení.

Můžete dřevomorku domácí sami rozpoznat?

Dřevomorku domácí lze odhadnout pomocí jejího postupného zbarvení do hněda, dále podle hranolkovitého rozpadání se struktury dřeva, které je na lomu hladké a lesklé a ztrácí svou pevnost. Často se však stává, že při určitých, pro dřevomorku, nepříznivých podmínkách probíhá hniloba pouze uvnitř trámů a povrch dřeva je tedy pro oko zdánlivě neporušený!

Závěrem lze jen dodat radu, že podcenit dřevomorku domácí se nevyplácí!

Udělejte své „dobré rozhodnutí" a nechte pracovat odborníky.

Otevřít okno cookies