Postaráme se o odborné ošetření i následný servis.

Při pravidelných preventivních servisních kontrolách a obnovovaných preventivních nástřicích poskytujeme vaší dřevěné konstrukci tu nejlepší péči. Významně prodlužujeme životnost celé stavby. Rádi a zdarma vámi probereme další záležitosti související s celkovou kondicí dřevěné konstrukce.

Při servisní kontrole zjišťujeme celkový stav dřevěných konstrukčních prvků a střešní krytiny, abychom odhalili anebo zamezili zatékání srážkové vody na dřevěné konstrukční prvky, což by dlouhodobě poškozovalo provedené sanační práce.

Otevřít okno cookies