Zveřejněno: 8. Září 2022

Vlhkost v půdních prostorách

Vlhkost v neobydlených půdních prostorách a boj s napadením dřeva škůdci

Na začátek si řekneme zajímavý paradox. Pro stavební účely využívá člověk již velice dlouho dřevo. Je to pro nás cenný a v mnoha ohledech nenahraditelný materiál pro stavební konstrukce domů. Ovšem z hlediska přírody je dřevo, které již není stromem, biologický odpad, který je potřeba odstranit! A k tomu účelu v přírodě existují zejména dřevokazné houby, hmyzplísně. A my se snažíme s tímto paradoxem bojovat a jaksi zvítězit nad přírodními procesy.

Celou tu záležitost „boje“ s matkou přírodou nám ještě komplikuje skutečnost, že dřevokazní škůdci jsou velmi citliví na podmínky prostředí, v němž se vyskytují. Optimální podmínky pro růst dřevokazných hub jsou vlhkost dřeva mezi 18 – 20 % hmotnosti suchého dřeva, teplota větší než 18°C a dostatek kyslíku. Plísním „dělá dobře“ vlhkost nad 20 % hmotnosti suchého dřeva a dřevokazný hmyz si naproti tomu libuje spíše ve dřevu vyschlém. Z toho vyplývá, že ochrana dřeva proti všem škůdcům je velmi složitá, protože se takříkajíc nemůžeme nikdy „zavděčit“ všem.

V nevytápěných půdních prostorách se nám vzdušná vlhkost pochopitelně přenáší do dřevěných prvků konstrukce střechy, resp. do krovu. Dřevo je buď nepřetržitě vystaveno působení vlhkosti nebo je proti ní částečně chráněno, avšak je vystaveno opakovanému působení vlhkosti v souvislosti se střídáním ročních období.v půdním prostoru

V boji se škůdci je nejprve potřeba přesně určit o jaký druh škůdců se jedná a zároveň zjistit příčiny vzniku jejich působení. Většinou se jedná o zamezení zatékání, vzlínání a o úpravu tepelně vlhkostního stavu (odvětrání a stropní nebo střešní izolace, více v dalším článku).

Dále je potřeba odstranit degradované části konstrukce napadené dřevokazným hmyzem ihned za posledním viditelným napadením. A v délce alespoň 0,5 až 1,5 metru od viditelného napadení dřevokazné houby. Nakonec je nutné zlikvidovat škůdce v aktivním stádiu a provést preventivní impregnaci dřeva vhodným chemickým přípravkem s kombinovanou účinností. Vice o způsobu hubení škůdců v aktivním stádiu i o preventivní ochraně dřeva v příštím článku.

Otevřít okno cookies