• Úvod
  • >
  • Blog
  • >
  • Existují krovy, které nenapadají škůdci?

Zveřejněno: 16. Června 2023

Existují krovy,které nenapadají škůdci?

​Neustále řešíme, jak se zbavit v dřevěných konstrukcích našich střech dřevokazných škůdců. Snažíme se zvítězit nad dřevokazným hmyzem (zejména tesaříkem a červotočem), dřevokaznou houbou (hlavně dřevomorkou) a bojujeme s plísněmi a hnilobou dřeva.

Zkusme se na toto podívat z jiného úhlu pohledu a položme si otázku: Existují krovy, které žádní dřevokazní škůdci nenapadají? Nechceme tady mluvit o preventivních postřicích, které zjednodušeně řečeno ošetřují dřevo tak, aby škůdcům „nevonělo a odradilo je od hostiny“. Chceme odpověď na to, jestli může být dřevěná konstrukce domu v takové kondici, aby to ty nezvané nájemníky, ani nenapadlo.

Abychom nalezli odpověď musíme si nejprve říci, co vytváří škůdcům vhodné podmínky, a následně zjistit, jestli je možné těmto podmínkám zamezit.

Jaké dřevo „dělá dobře" dřevokazným škůdcům?

Dřevokazné houby milují vlhkost dřeva (mezi 18–20 % hmotnosti suchého dřeva, teplota větší než 18°C a dostatek kyslíku.) Plísním opět „dělá dobře“ vlhkost, a to nad 20 % hmotnosti suchého dřeva. Dřevokazný hmyz si naproti tomu libuje spíše ve dřevu vyschlém, ovšem není to tak jednoduché. Červotoč, kterýsice napadá dřevo opracované a dobře proschlé potřebuje pro vývoj svých larev relativní vlhkost vzduchu 70 až 80 %. Napadá především jehličnaté dřevo, resp. dřevo měkké. A zajímavé je, že nejraději napadá dřevo, které je v zimě vystavováno silným mrazům. Tesařík krovový také dává přednost suchému dřevu, ale současně dřevu měkkému. A nezapomínejme na to slovíčko přednost, což znamená, že si „smlsne“ i na dřevu vlhčím, pokud bude zároveň měkké. Hniloba dřeva pak je důsledkem právě dlouhodobého provlhání trámů. Jak dřevokazné houby, tak hniloba dřeva, způsobují destrukci dřevních vláken, a tedy jeho měknutí.

Měkkost dřeva

Souhrnným faktorem je tedy především zvýšená vlhkost. Dalším faktorem pak je měkkost dřeva. Zvýšená vlhkost v hodnotách vhodných pro dřevokazné houby a hmyz v půdních prostorách je jev, kterého je v našich klimatických podmínkách dosaženo prakticky vždy. Měkkost dřeva je dána jednak samotným druhem dřeva (konstrukce jsou stavěny převážně ze dřeva smrkového, které je měkké) a zároveň je důsledkem vystavení konstrukce vlivu zvýšené vzdušné vlhkosti. A dlouhodobým působením vlhkosti dřevo degraduje a měkne!

Jak ochránit dřevěnou konstrukci?

  • Je třeba především zamezit zvýšeným vlhkostním podmínkám a ideálně to podpořit výběrem dražšího, tvrdšího dřeva pro stavbu samotné konstrukce.
  • Rovněž je potřeba vždy dbát na to, aby dřevo bylo dostatečně odkorněno, protože kůra a lýko jsou měkké, a tudíž jsou vysokým rizikem vzniku napadení škůdci. Toto riziko hraničí s jistotou. Vlhkost v půdních prostorách by vyřešilo vhodné, dostatečné odvětrávání, šité na míru konkrétnímu střešnímu systému a velikosti prostor půdního prostoru, a kvalitní stropní a střešní izolace.

Můžeme tedy závěrem konstatovat, že vytvořit takové podmínky, aby dřevo nebylo napadáno dřevokaznými škůdci tedy teoreticky lze. Avšak aby ochrana byla 100%, byla by opatření velmi finančně nákladná a náročná na správné technologické provedení.

Je ovšem potřeba říci, že i jakékoli odvětrávání půdy a při dodržování zásady „bez zatékání“ a kvalitní stropní izolace bez tepelných mostů, značně zmenší riziko napadení konstrukce dřevokaznými škůdci.

Pokud si ale chcete být opravdu jisti a nemuset se obávat, je nutné si k tomu nechat krovy profesionálně ošetřit proti veškerým biotickým škůdcům. Preventivní ošetření je oproti likvidaci následků neošetřeného dřeva finančně nenáročné a 100% efektivní!

Otevřít okno cookies