Za dotaz nic nedáte
Váš e-mail:
Váš telefon:
Město/obec:*
Vzkaz:

Záchrana unikátního krovu střechy na soukromém objektu v okrese Kladno

14. prosince 2017

Dostali jsme důvěru a možnost se účastnit na záchraně opravdu unikátní střešní dřevěné konstrukce krovu v havarijním stavu. Pracovat na její rekonstrukci (odbornou výměnou dřevěných prvků v devastovaném stavu) byla pro nás další příležitost, jak dělat to, co nám dává smysl a současně je efektivní pro majitele – zachraňovat původní střešní konstrukce.

Jak říká náš kolega Vojtěch Koušek:
„Snažíme se pomáhat zachovávat staré prvky konstrukcí a uchovávat tak kvalitní práci řemeslníků, jejímž dokladem jsou mnohé střešní konstrukce na historických objektech, které přečkaly staletí. I po několika staletích, při dobré údržbě, stále výborně slouží a splňují veškeré statické a funkční předpoklady. A proč by tedy neměly sloužit i nadále?

V dobách, kdy tyto střešní konstrukce vznikaly, bylo řemeslo na vysoké úrovni, velmi ceněno a dbalo se na veškeré detaily. Tesař byl vlastně tím, čím je dnes truhlář a truhlář byl prakticky umělec. To dokládají zejména detaily tesařských čepových spojů nebo kolíková zajištění čepových spojů. Tyto prvky mají dokonalou funkčnost a dnes už je toto řemeslo téměř zapomenuto…“

Konstrukci střechy objektu tvoří sedlová střecha s polovalbou a trámovými stropy. Krov je tvořen dvěma podlažími s trámovými stropy, sestaven z krokví, tvořící oblouk, který nápadně připomíná gotický. Krov je vyrovnán námětky a horní křížovou vazbou se sloupky, které jdou do hřebene. Krov je typický zejména tím, že krokve jsou sestaveny z jednotlivých obloukových segmentů překládaných sendvičově přes sebe, což tvoří daný „gotický“ oblouk.

Tento typ krovu je velice unikátní a je použit jen v několika málo případech v celé Evropě. Je pro nás tedy čest, že jsme dostali příležitost pomoci tento vzácný unikát zachránit!

Podívejte se, jak naše práce postupovala:

Silně devastovanou unikátní konstrukci střechy v havarijním stavu jsme zachránili rozsáhlými výměnami při zachování původní technologie tesařských spojů.

Nutné výměny byly na mnoha místech velice rozsáhlé.

Mnoho fragmentů bylo poškozeno v důsledku zatékání střešní krytinou.

Vyjmutý degradovaný konstrukční prvek/část krokve a podepřená konstrukce před nahrazením prvku novým.

Část krokve nahrazena a obnovena její plná funkčnost a pevnost konstrukce.

Další ukázka devastované části krovu a postupné nahrazování jednotlivých prvků novými, při zachování původní technologie.

Jako bychom se dívali na klenbu katedrály…