• Úvod
  • >
  • Realizace
  • >
  • Rekonstrukce unikátního krovu střechy – soukromý objekt: na Kladensku

Rekonstrukce unikátního krovu střechysoukromý objekt: na Kladensku

Pro soukromého majitele hospodářského objektu s unikátní střešní dřevěnou konstrukcí krovu v havarijním stavu, pracujeme na rekonstrukci – záchraně pomocí odborných výměn prvků konstrukce v devastovaném stavu. Současně aplikujeme preventivní ošetření proti všem biotickým škůdcům na všechny původní i nové prvky konstrukce. Na vybrané prvky konstrukce aplikujeme hloubkovou tlakovou injektáž.

Konstrukci střechy objektu tvoří sedlová střecha s polovalbou a trámovými stropy.
Krov je tvořen dvěma podlažími s trámovými stropy, sestaven z krokví, tvořící oblouk, který připomíná gotický. Krov je vyrovnán námětky a horní křížovou vazbou se sloupky, které jdou do hřebene. Krokve jsou sestaveny z obloukových segmentů překládaných sendvičově přes sebe, což tvoří daný „gotický“ oblouk.

Tento typ krovu je unikátní a je použit jen v několika málo případech v celé Evropě. Je pro nás štěstí a čest, že jsme dostali příležitost pomoci tento vzácný unikát zachránit!

Silně devastovanou unikátní konstrukci střechy v havarijním stavu jsme zachránili rozsáhlými výměnami při zachování původní technologie tesařských spojů. Nutné výměny byly na mnoha místech velice rozsáhlé.

Mnoho fragmentů bylo poškozeno v důsledku zatékání střešní krytinou.

Vyjmutý degradovaný konstrukční prvek/část krokve a podepřená konstrukce před nahrazením prvku novým.

Část krokve nahrazena a obnovena její plná funkčnost a pevnost konstrukce. Další ukázka devastované části krovu a postupné nahrazování jednotlivých prvků novými, při zachování původní technologie.

Jako bychom se dívali na klenbu katedrály…

Otevřít okno cookies