• Úvod
  • >
  • Realizace
  • >
  • Rekonstrukce izolace a navýšení stropní izolace – rodinný dům: Roblín

Rekonstrukce izolace a navýšení stropní izolacerodinný dům: Roblín

Stávající izolace vestavěného podkroví byla nedostatečná. Použitý izolační materiál (roštová vata) byl staršího typu a již neměl tak kvalitní tepelně izolační vlastnosti. Materiál měl nízkou objemovou hmotnost a nízkou vrstvu. Docházelo k únikům tepla z vytápěných místností a jeho vyšší spotřebě.

Provedli jsme demontáž stávající izolace a aplikaci foukané minerální izolace mezi krokve, při objemové hmotnosti materiálu 21,8 kg/m3. Na všech vodorovných částech stropu jsme navýšili izolaci o 150 mm na požadovanou hodnotu 300 mm stejným materiálem při objemové hmotnosti materiálu 16 kg/m3.

Otevřít okno cookies