Oprava věžovité konstrukce střechy

Oprava velmi rozsáhlé věžovité konstrukce střechy pro soukromého majitele objektu ve Středočeském kraji. Konstrukce věže je dokladem nádherné tesařská práce.

Bylo potřeba důkladné zhodnocení stavu a návrh opatření. Na konstrukci byly shledány značné známky vlhkosti a kondenzací, lokální napadení dřevokazným hmyzem, nefunkční (zastaralé) fungi-insekticidní nátěry, dřevěné prvky konstrukce střechy ve styku se zdivem nebyly speciálně ošetřeny proti působení vlhkosti, výskyt dřevokazné houby v latentním (spícím) stádiu a rozsáhlé plísně.

Postup opravy a ošetření konstrukce

  • Důkladné jsme očistili konstrukci od starých nátěrů a nečistot, aplikovali likvidační a preventivní chemické ošetření a ošetření proti vlhkosti.
  • Povrch konstrukce jsme zpevnili speciálním roztokem a na závěr zakonzervovali tak, aby byla maximálně chráněna proti vlhkosti.
  • Kromě toho, jsme zateplili stěny prostoru sousedící s obytnými místnostmi a vytvořili předstěnu z OSB desek, a odvětrávací okna střechy jsme zabezpečili proti vniknutí ptactva.

Stav před ošetřením

Po opravách a ošetření

Více než stoletý krov po opravách a ošetření

Zateplení stěn sousedících s obytnými prostory zakryté předstěnou

Otevřít okno cookies