Odborné posouzení stavu roubení a krovu

Na místě zhodnotíme stav roubení a krovu z hlediska napadení dřevokaznými škůdci.

Vyhodnotíme stupeň vlhkosti v konstrukčních prvcích a zkontrolujeme zabezpečení proti zatékání do půdních prostor.

Posoudíme rozsah napadení dřevokaznými škůdci a zda je napadení aktivní pomocí sond a vizuálního posouzení.

Výsledkem je návrh řešení, který obsahuje dle rozsahu napadení tyto kroky:

Střešní konstrukce

Roubení

Přírodní materiály

Kromě moderních technologií používáme také tradiční přírodní stavební materiály.

Mezitrámová mazanina (vymazávka)

Povrchová úprava roubení

Povrchová úprava nových výmazů