Krovy po ošetření

 

Tlaková hloubková injektáž

Speciální pakry se zpětnou pojistkou proti úniku roztoku jsou vloženy do trámu. Trám je ošetřen uvnitř profilu postupným vstřikováním fungi-insekticidního roztoku.

 

Odborné tesařské výměny trámů

Odborné tesařské výměny dřevěných prvků konstrukcí se provádí u prvků příliš destruovaných působením dřevokaznými škůdci (dřevokazný hmyz, dřevokazná houba, hniloba).

Napadená konstrukce střechy před výměnami.

Opravy roubených stavení

Ukázka havarijního stavu roubení v důsledku dlouhodobé absence ošetření konstrukce proti dřevokazným škůdcům.