• Úvod
  • >
  • Blog
  • >
  • Zdravá roubenka, střecha nad hlavou

Zveřejněno: 17. Října 2023

Zdravá roubenka, střecha nad hlavou

Co vše je potřeba pro odborně provedenou sanaci dřevěných trámů (krovy i roubení)? Jak snadno vás mohou některé firmy nachytat na levnou nabídku, za kterou se skrývá nekvalitní práce s neúčinnými přípravky?

Na samém začátku je nejdůležitější dřevo důkladně očistit od požerku dřevokazného hmyzu, letitých nánosů prachu a mastnot atd. Je to naprosto nezbytná záležitost, která se bohužel často opomíjí, mnohdy i zcela záměrně, aby se tak vytvořila levnější nabídka. Dřevo je však opravdu nutné před ošetřením vždy okartáčovat a někdy i otesat. Je totiž nezbytné se dostat na zdravé pevné dřevo, a to proto, aby při nástřiku účinné látky byla tato správně a maximálně absorbována do nitra trámu.

Na trhu s nabídkou sanací se často setkáte s nabídkou, která toto nezahrnuje a nabízí jen nástřik. To je ovšem pouze způsob, jak v zákazníkovi vytvořit dojem úspory, ale ve skutečnosti je to neodborná nabídka, která vaše trámy neochrání, protože neumožní účinným látkám ve dřevu působit! Nebojíme se říci, že klient - laik, který nezná procesy sanace, se tak stává v podstatě obětí podvodu.

Sanace trámů

Dalším krokem po obroušení je samotná sanace trámů - nános chemické látky na povrch dřeva. Při hlubším napadení nebo masivních trámech kombinujeme nástřik s tlakovou injektáží, která zajistí průnik látky do větší hloubky. Zde je další nešvar, se kterým se na trhu můžete setkat.

Velmi často vám jsou nabízeny chemické přípravky ředitelné vodou, které nemají velkou účinnost ani trvanlivost. Tyto přípravky se nasáknou do dřeva pouhé 1 – 2 mm, a to samé se děje vlastně i při injektáži trámů, kde uvnitř je ta samá penetrace (nasákavost) jako na povrchu. Většina těchto vodou ředitelných přípravků není ani výrobcem určena pro likvidaci dřevokazných škůdců. Má pouze preventivní účinek! A už vůbec není určena pro tlakovou injektáž dřeva! Sami výrobci nedávají žádnou záruku na likvidační účinky proti dřevokazným škůdcům. Tyto přípravky jsou zdánlivě laciné a spousta zákazníků proto volí tuto variantu zejména z hlediska ceny. Ovšem jedná se opět o velmi nekalý způsob, jak získat zakázku nižší cenou a současně naprosto nevhodným ošetřením, které vaše konstrukce neochrání a je bez záruky! Záruka, kterou vám realizační firma v takovém případě nabízí, je zcela iluzorní, protože na přípravky jejich výrobce žádnou takovou záruku nedává.

My pracujeme s moderním gelovým přípravkem na bázi pryskyřice. Přípravek se nanáší stříkáním a na jednotku plochy se ho udrží 4x více než u kapalného přípravku. Nasákavost účinné látky je u smrkového dřeva 2 cm a u borovice až 5 centimetrů, a je dokládána technickým listem od výrobce. Tím pádem nám velmi často odpadá potřeba injektáže dřeva a zákazník ušetří náklady za tento krok.

Přípravek je přímo určen pro likvidaci napadeného dřeva všemi dřevokazy (tesařík, červotoč, dřevokazné houby, plísně). Výrobce sám dává 10letou záruku na účinnost tohoto přípravku. Přípravek je velmi účinný a vyzkoušený jak ve světě, tak už i u nás.

Při zvažování sanace je nutné se nad tím zamyslet s odborníkem a nenechat se tzv. „opít rohlíkem” a zdánlivě levnou nabídkou. Udělejte své „dobré rozhodnutí", oslovte nás a vaše střecha nebo roubenka bude sloužit ještě dalším generacím.

Otevřít okno cookies