Zveřejněno: 17. Listopadu 2022

Hubení dřevokazných škůdců

Hubení škůdců v aktivním stádiu a preventivní ochrana dřeva

„Co vám nejvíce chutnalo z francouzské kuchyně?“ „Kredenc!“ řekl červotoč proužkovaný.

Tento vtip je samozřejmě smutná pravda. Skrývá se v něm však ještě jedna skutečnost o tomto škůdci – červotoč napadá jak starší dřevo (především jehličnanů) již několik let používané, zabudované a proschlé, jako je nábytek, okna, dveře, tak i trámy, resp. střešní konstrukce. Zajímavé je, že jen na vnitřní straně místností nebo krovů. Venkovní stranu stěn dřevěných domů a trámů nenapadá. Samička klade od 20 do 50 vajec.

Tesařík krovový napadá rovněž dřevo jehličnanů, ovšem i nových konstrukcí. Velikostí a žravostí svých larev se jedná o nejnebezpečnějšího škůdce opracovaného, zabudovaného dřeva. Samička klade 80 až 200 vajíček do spár a výsušných prasklin. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod povrchem a později se zavrtávají hlouběji. Vydávají při tom charakteristický vrzavý zvuk a napadené dřevo se nakonec rozpadá na drť.

V případě, že se tedy např. krov chemicky neošetřuje, můžete si být jisti, že dříve nebo později dojde (nebo už dochází, ale ještě to nevidíte!) k napadení dřevokazným hmyzem nebo houbou.

Jak se se škůdci vypořádat?

Běžná chemická ochrana působí jenom preventivně, a to ještě dosti nejistě. Protože např. houby prorůstají dřevo do hloubky, nelze je spolehlivě chemicky likvidovat vůbec. Plísně oproti tomu chemicky odstranit lze. Ovšem chemické přípravky jsou kontaktní nebo požerové jedy, a proto už nemohou působit na larvy dřevokazného hmyzu, ukryté ve dřevě.

Z toho vyplývá, že je potřeba skutečně odborné profesionální rady a řešení. Odborník nejprve vyhodnotí, o jaké napadení a v jakém stádiu se jedná. Pak zvolí odpovídající postup. V minulosti se např. používal nátěr volskou krví, máčení v močůvce a hnoji. Dnes existují kromě chemických přípravků, např. také metody aplikace mikrovlnné technologie, plynování nebo termosanace, které ovšem nemají preventivní účinky a i jejich účinnost hubení je někdy zpochybňována.

Tři moderní a zároveň nejjednodušší řešení, která kombinujeme podle rozsahu napadení:

  • Výměna částí dřeva degradovaných škůdci v rozsahu, který narušuje pevnost dřeva a ohrožuje statiku konstrukce.
  • Preventivní ošetření Airless nástřikem za využití vysokého tlaku. Přípravek se díky tlaku dostane i do špatně přístupných míst, otvorů, prasklin a mezer ve dřevě. Zároveň je jeho vrstva oproti nátěru, který se nedostane do prasklin a otvorů, souvislá.
  • Aplikace tlakové injektáže v případě napadení škůdci. Jedná se o způsob, při němž se chemický přípravek vpravuje pomocí speciální metody hluboko do dřeva, kde hubí hmyz a jeho larvy. Jedná se o nejúčinnější hloubkovou metodu záchrany dřevěných konstrukcí. Její výhodou je, že je možné ji aplikovat i na špatně přístupných místech u spojů dvou částí konstrukce, kam se např. mikrovlnné technologie nedostanou.

Myslete na budoucnost svého domu!

Otevřít okno cookies